Elektrische engineering

CATAEL is uw partner voor elektrisch ontwerp, advies en uitwerking van elektrische schema’s.

CATAEL is uw partner voor elektrisch ontwerp, advies en uitwerking van elektrische schema’s. Naast het schemaontwerp kunnen ook de nodige kabelberekeningen en aanvullende documenten worden opgemaakt om tot een volledig, aan de huidige normen voldoend, elektrisch dossier te komen.

Er wordt telkens gestart met een grondige analyse van het probleem/installatie. Van daaruit wordt de data gegenereerd die nodig is om te komen tot een elektrisch schema. De tools die gebruikt worden zijn Eplan P8 voor het uitwerken van de schema’s en Caneco BT voor het uitvoeren van de kabelberekeningen.

Eplan P8

Voor het uitwerken van elektrische schema’s standaardiseert Catael op Eplan electric P8. Hiervoor beschikt CATAEL over certified engineers.

 

Bordenbouw

Catael engageert zich tot het realiseren van uw stuur- en vermogenborden, snel en efficiënt volgens de strengste kwaliteitsnormen. Deze worden door onze gespecialiseerde technici  afgewerkt en getest, al dan niet in samenwerking met de juiste partners.

Caneco

Met de software tool Caneco BT verzorgt Catael voor u de nodige kabelberekeningen ter controle van een bestaande of bij het ontwerp van een nieuwe elektrische installatie.

Smart Monitoring and Reporting Tool

Smart is ontwikkeld voor klanten die bepaalde facetten van hun operationele proces beter willen begrijpen. Of het nu gaat om energieverbruik, productieparameters of toegangscontrole, de basis blijft hetzelfde. De parameters worden gemeten en duidelijk weergegeven.

SMART

Enkele van onze tevreden klanten