Privacy Statement

CATAEL is een automatiseringspartner, maar ook een partner die je moeiteloos kan vertrouwen. CATAEL maakt er dan ook een punt van om de persoonlijke levenssfeer van alle betrokken personen (medewerkers, klanten, leveranciers, sympathisanten, …) zo veel als mogelijk te beschermen. Het verwerken van persoonsgegevens doet CATAEL conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook conform de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsmede het KB van 13 februari 2001 tot uitvoering van deze wet.

Om het werk, om de diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en een optimale service te kunnen bieden verzamelt CATAEL bepaalde persoonsgegevens. Het spreekt voor zich dat CATAEL met deze gegevens heel voorzichtig omspringt. CATAEL beheert deze gegevens op een veilige en respectvolle manier. Door gebruik te maken van onze diensten en van onze website aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Onder persoonsgegevens begrijpt CATAEL alle gegevens die iemand doorgeeft bij het contacteren via de website, bij het opvragen van een offerte, bij het bespreken en de uitvoering van bepaalde projecten of alle gegevens nodig om bepaalde diensten te kunnen leveren. Meer concreet gaat dit om de naam, de functie binnen het bedrijf, het telefoonnummer op kantoor en het e-mail adres.

CATAEL bewaart en verwerkt alle persoonsgegevens zo lang als nodig is om een bepaalde service te kunnen bieden en in functie van de bestaande professionele relatie tussen CATAEL en het bedrijf waarvoor iemand werkt.

CATAEL geeft geen persoonsgegevens door aan derden tenzij een wettelijke verplichting CATAEL hiertoe verplicht.

Iedereen kan steeds op eenvoudig verzoek zijn/haar persoonsgegevens inkijken, laten verbeteren of laten verwijderen. Bovendien heeft iedereen het recht om op elk tijdstip te vragen om zijn/haar gegevens niet langer te gebruiken. Iedereen kan hiervoor steeds mailen naar privacy@catael.be

CATAEL behoudt het recht voor om dit privacybeleid aan te passen in de toekomst indien nodig. Wanneer dit gebeurt zal het zijn/haar klanten/leveranciers hiervan op gepaste wijze op de hoogte brengen.

Smart Monitoring and Reporting Tool

Smart werd ontwikkeld voor klanten met een nood aan meer inzicht in bepaalde facetten van hun bedrijfsproces. Of het nu om energieverbruik, productieparameters of toegangscontrole gaat, de basis blijft gelijk. Parameters worden opgemeten en op een overzichtelijke manier weergegeven.

SMART

Enkele tevreden klanten